Search
Advertisement
Recent Post
 • Jak spędzisz tegoroczne wakacje?

  Jak spędzisz tegoroczne wakacje?

  Okres wakacyjny to upragniony czas na który wszyscy czekamy. Zarówno dzieci jak i dorośli. Dzieci z upragnieniem czekają na wakacje, ponieważ dla nich jest to dwumiesięczny odpoczynek od nauki. Dorośli z kolei również zawzięcie wypatrują wakacji w kalendarzu, ponieważ to właśnie w lipcu/sierpniu z reguły bierze się urlop w pracy, aby wyjechać na wczasy wraz …
 • Dobrze zaplanowane wakacje

  Dobrze zaplanowane wakacje

  Istnieją kraje do których nie przyjeżdża się po to aby leniuchować i cały dzień. W ich czołówce znajduje się Japonia. Ludzie jeżdżą tam między innymi ze względu na inną od nam znanej kulturę i wielowiekową tradycję, którą należy poznać. Następnym miejscem będącym źródłem jednej z najpotężniejszych religii wszech czasów- hinduizmu okazują się być Indie. Tutaj …
 • Góry stołowe

  Góry stołowe

  Dla Gór Stołowych charakterystyczne są wielkie pionowe szczeliny skalne, wśród których największą jest tzw. Wąwóz Piekiełko. Niezwykłe są również formy sterczących skał piaskowcowych, przypominające kształtem ludzi, zwierzęta, grzyby itp. Formy te powstały na skutek długotrwałego niszczenia skał, o różnej odporności, przez wodę, wiatr i zmiany temperatury. Niezwykłe kształty tych skał od dawna pobudzały wyobraźnię ludzką, …

Rzeźba terenów Mazurskich i jego geneza

mazuryRzeźba tej części kraju jest bardzo urozmaicona. Znajdziemy tu obszary wzniesień, równin i dolin, poprzerzynanych rzekami, struniakami i potokami różnej szerokości, o stosunkowo dużych spadach. Dominują jednak w krajobrazie jeziora, toteż teren ten jest nazywany „Krainą tysiąca jezior”. Występują tu również duże skupienia moren czołowych. Wzniesienia morenowe charakteryzują znaczne wysokości i strome zbocza. Najwyższe z nich to: Dylewskie, położone w południowo-zachodniej części Pojezierza, oraz Góry Szeskie na północnym wschodzie. Na południu, w okolicach Nidzicy, wzniesienia dochodzą do 235 m, pomiędzy Biskupcem a Szczytnem do 216 m, wzgórza na wschód od Braniewa też do 216 m oraz Wzniesienia Elbląskie do 198 m n.p.m. Na obszarze Pojezierza spotykamy ponadto skupienia ozów, drumlin, sandrów oraz dolin. Ukształtowanie to powstało na skutek ruchu lądolodu skandynawskiego. W czasie odwrotu lądolód zatrzymywał się na krótszy czas w wielu miejscach, ponownie posuwał się naprzód i znowu cofał kilkakrotnie, zanim ostatecznie opuścił te tereny. Główny wynik lego postoju to wzgórza moreny czołowej. Mają one kształt wałów równoległych do czoła lodowca. Składają się z wytopionego z lodowca materiału skalnego, niesionego na powierzchni lub wewnątrz lodowca. Są to głównie żwir, glina, a także duża ilość głazów różnych rozmiarów i kształtów. Moreny powstały też w wyniku spiętrzania materiałów przez czoło oscylującego lodowca.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.