Search
Advertisement
Recent Post
 • Płytki hiszpańskich i włoskich producentów

  Płytki hiszpańskich i włoskich producentów

  Produkcją płytek ceramicznych zajmują się nie tylko polscy producenci, którzy dokładają wszelkich starań, aby jakość tego oto materiału była jak najwyższa. Dziś ze swoją ofertą płytek na rynek wchodzą również firmy hiszpańskie i włoskie. Warto zainteresować się ich produktami, gdyż są one nie tylko trwałe, ale również bardzo atrakcyjne wizualnie. Niektórzy nawet nie zdają sobie …
 • Budowa geologiczna

  Budowa geologiczna

  Znajomość budowy geologicznej regionu ma duże znaczenie gospodarcze. Rzutuje bowiem na prawidłowość rozwiązywania szeregu problemów w zakresie gospodarki przestrzennej, pozwala też na zrozumienie genezy tutejszych ziem. W obrębie omawianego regionu najstarsze są utwory prekambryjskie budujące podłoże krystaliczne, podobne do tych, jakie spotyka się w Sudetach czy Tatrach Wysokich. Stropowe partie tych skał pod względem morfologicznym …
 • Jak dobrać odcień podkładu do cery?

  Jak dobrać odcień podkładu do cery?

  Każda kobieta chce wyglądać jak najlepiej niezależnie od sytuacji, dlatego tak dużym powodzeniem cieszą się kosmetyki do makijażu. Chociaż często skupiamy się na odpowiednim podkreśleniu oczu, albo uwydatnieniu ust, znacznie ważniejsze jest dobranie idealnie dopasowanego do koloru skóry podkładu. Zbyt ciemny albo za jasny sprawi, że twarz będzie wyglądała blado albo staro i nietrudno zauważyć, …

Rzeźba terenów Mazurskich i jego geneza

mazuryRzeźba tej części kraju jest bardzo urozmaicona. Znajdziemy tu obszary wzniesień, równin i dolin, poprzerzynanych rzekami, struniakami i potokami różnej szerokości, o stosunkowo dużych spadach. Dominują jednak w krajobrazie jeziora, toteż teren ten jest nazywany „Krainą tysiąca jezior”. Występują tu również duże skupienia moren czołowych. Wzniesienia morenowe charakteryzują znaczne wysokości i strome zbocza. Najwyższe z nich to: Dylewskie, położone w południowo-zachodniej części Pojezierza, oraz Góry Szeskie na północnym wschodzie. Na południu, w okolicach Nidzicy, wzniesienia dochodzą do 235 m, pomiędzy Biskupcem a Szczytnem do 216 m, wzgórza na wschód od Braniewa też do 216 m oraz Wzniesienia Elbląskie do 198 m n.p.m. Na obszarze Pojezierza spotykamy ponadto skupienia ozów, drumlin, sandrów oraz dolin. Ukształtowanie to powstało na skutek ruchu lądolodu skandynawskiego. W czasie odwrotu lądolód zatrzymywał się na krótszy czas w wielu miejscach, ponownie posuwał się naprzód i znowu cofał kilkakrotnie, zanim ostatecznie opuścił te tereny. Główny wynik lego postoju to wzgórza moreny czołowej. Mają one kształt wałów równoległych do czoła lodowca. Składają się z wytopionego z lodowca materiału skalnego, niesionego na powierzchni lub wewnątrz lodowca. Są to głównie żwir, glina, a także duża ilość głazów różnych rozmiarów i kształtów. Moreny powstały też w wyniku spiętrzania materiałów przez czoło oscylującego lodowca.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.