Search
Advertisement
Recent Post
 • Budowa geologiczna

  Budowa geologiczna

  Znajomość budowy geologicznej regionu ma duże znaczenie gospodarcze. Rzutuje bowiem na prawidłowość rozwiązywania szeregu problemów w zakresie gospodarki przestrzennej, pozwala też na zrozumienie genezy tutejszych ziem. W obrębie omawianego regionu najstarsze są utwory prekambryjskie budujące podłoże krystaliczne, podobne do tych, jakie spotyka się w Sudetach czy Tatrach Wysokich. Stropowe partie tych skał pod względem morfologicznym …
 • Kalwaria

  Kalwaria

  Na uwagę zasługuje również Góra Kalwaria czy Srebrnej na południo-wschodzie. Jest to jednolity, mało urozmaicony, lekko falisty grzbiet, zrównany w starszym trzeciorzędzie, tj. około 50 min lat temu. Ponad tą falistą powierzchnią wznoszą się kopulaste szczyty, które poczynając od Przełęczy Srebrnej aż do najwyższego szczytu w tym paśmie — Wielkiej Sowy są coraz to wyższe. …
 • Góry bystrzyckie

  Góry bystrzyckie

  W części północno-zachodniej Gór Bystrzyckich znajduje się torfowisko o powierzchni 120 ha, leżące na wysokości 750—760 m n.p.m. Jest to znany rezerwat Topieliska z roślinnością tundrową, która pozostała tam jako relikt okresu polodowcowego. Torfowisko to znajduje się niedaleko wysokogórskiej miejscowości Zieleniec, znanej narciarzom z doskonałych terenów zjazdowych. Najłatwiej można tam dojechać z Dusznik, skąd kursują …

Południowa część Złotych Gór

Sudety2Południowa część Gór Złotych, z najwyższym granicznym z Czechami szczytem Kowadło jest wąskim grzbietem, opadającym stromo na zachód do szerokiej doliny Białej Lądeckiej, za którą leżą już Góry Bialskie. Góry Złote zawdzięczają swą nazwę występującym tam dawniej skałom kruszconośnym, z których otrzymywano złoto. Ośrodkiem ich wydobywania było miasteczko Złoty Stok, w którym do roku 1961 eksploatowano te złoża zawierające niewielkie ilości złota. Do zainteresowania się górnictwem w rejonie Złotego Stoku przyczynił się Jawornicki Potok. W piaskach leżących na jego dnie znajdowano dawniej drobne okruchy złota. Naprowadziły one poszukiwaczy złota na złoża cennych rud złotonośnych. Świetny okres rozwoju przeżywał Złoty Stok za panowania Władysława Jagiellończyka, króla Czech i Węgier, kiedy to z otrzymanego złota bito talary w miejscowej mennicy. Do dziś zachował się budynek, w którym mieściła się mennica. Góry Bialskie zbudowane są ze skał krystalicznych, które graniczą od południa z Czechami. Góry te stanowią zwartą powierzchnię leżącą na wysokości około 1000 m n.p.m., ponad którą wznoszą się niewielkie kopulaste szczyty. W części północnej najwyższym szczytem jest Czernica, a w południowej — Postawna. Powierzchnię zrównań urozmaicają krótkie i głębokie doliny potoków, dorzecza Nysy Kłodzkiej.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.