Search
Advertisement
Recent Post
 • Pakujemy się na wakacje

  Pakujemy się na wakacje

  Wyjazd rodzinny to nie tylko same przyjemności. Chodzi tu o początku wyjazdu, gdzie trzeba zadbać o zapakowanie wszystkich ważnych rzeczy. Najlepszym sposobem na to, aby niczego nie zapomnieć jest wykonanie listy rzeczy, które należy zabrać. Nie myślmy wyłącznie o sobie, ale również o pozostałych członkach rodziny, w szczególności o dzieciach. Mogą one nie wiedzieć co …
 • Akcesoria podróżne dla kota

  Akcesoria podróżne dla kota

  Na podróżowanie ze zwierzętami decyduje się coraz większa liczba osób, które są właścicielami kotów czy psów. Podróżowanie ze zwierzęciem wymaga odpowiedniego przygotowania się do takiej wyprawy. Po pierwsze istotne jest wybranie odpowiedniego miejsca nocowania, które pozwalają na przebywanie ze zwierzętami. Konieczne jest również kupienie akcesoriów, które pozwalają w wygodny sposób zarówno dla kota jak i …
 • Co będzie nam potrzebne podczas wyjazdu

  Co będzie nam potrzebne podczas wyjazdu

  Każdy wyjazd wiąże się z pakowaniem. Tylko jak spakować najważniejsze rzeczy, aby nie zabrać całego domu ? Jest na to pewien sposób. Na wyjazd należy zabrać tylko niezbędne nam elementy. Ważne, aby móc spokojnie przemieszczać się z miejsca na miejsce w trakcie podróży. Pierwszą rzeczą o jakiej należy pamiętać to komplet dokumentów całej rodziny. Najlepiej, …

Podłoże Mazur

podlozeNa kompleksie skał krystalicznych podłoża spoczywają potężnej grubości warstwy skał osadowych wypełniające nierówności powierzchni. Z nimi związane jest występowanie surowców mineralnych. Według Szczepkowskiego w Pasłęku stwierdzono na znacznej głębokości istnienie pokładów soli kamiennej, o grubości ok. 100 m. Warstwy te to kolejne pokłady skał paleozoicznych, kambru, ordowiku i syluru, osiągające w obniżeniu podłoża miąższości przekraczające 1000 m. Na utworach tych spoczywają pokłady górnego permu, brakuje natomiast w większości dewonu i zupełnie karbonu. Stwierdzono również, że w warstwach paleozoicznych lub bezpośrednio na podłożu krystalicznym leży kompleks skał osadowych złożonych z utworów triasu, jury i kredy o łącznej grubości 700-1300 m. Jak wykazały wiercenia, strop kompleksu tych złóż pojawia się na głębokości 120-500 m. Na przykład wiercenia przeprowadzone w Olsztynie do głębokości poniżej 340 m osiągnęły utwory górnej kredy. Utwory geologiczne trzeciorzędowe o grubości ok. 100-300 m składają się z warstw oligocenu, miocenu i poliocenu. Występują one w obrębie niemal całego regionu, z wyjątkiem jego północno-wschodniej części, w której spoczywają bezpośrednio na utworach kredowych. Utwory trzeciorzędowe są pokryte warstwą utworów czwartorzędowych o grubości 100-200 m.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.