Search
Advertisement
Recent Post
 • Kajakarstwo w dawnych czasach

  Kajakarstwo w dawnych czasach

  W odległych czasach, wręcz historycznych, łódź była obecna w wielu miejscach na świecie i od zawsze stanowiła transport jak i podstawowe narzędzie codziennego użytku każdego człowieka. Czasy się oczywiście zmieniły i dziś mamy więcej środków transportu z których możemy korzystać, dawniej jednak nie było samochodów, pociągów czy też samolotów. W grę wchodziły tylko i wyłącznie …
 • Wycieczki długie

  Wycieczki długie

  Do dłuższych wycieczek całodziennych powinniśmy się przygotować z całą Starannością. Dotyczy to nie tylko przygotowania odpowiedniego ubrania i właściwego zaprowiantowania, lecz również sprzętu, który zabieramy ze sobą, oraz trasy. Właśnie te Wszystkie przygotowania na kilka dni przed wyruszeniem na wyprawę, to „przeżywanie” wycieczki, stanowią doskonałą odtrutkę na „okupację” mózgu przez przykre myśli i doznania. Racjonalne …
 • Opieka nad dziećmi podczas wyjazdu

  Opieka nad dziećmi podczas wyjazdu

  Rodzinny wyjazd nie zwalnia nas z opieki rodzicielskiej nad dziećmi. Jednak trzeba przyznać, że nawet podczas dwuosobowego wyjazdu martwilibyśmy się o nasze pociechy. Może więc lepiej, że mamy je przy sobie i możemy kontrolować ich poczynania podczas wakacji. Jeżeli mamy malutkie dziecko w wieku od 1-7 lat to malec będzie wymagał opieki praktycznie cały czas. …

Podłoże Mazur

podlozeNa kompleksie skał krystalicznych podłoża spoczywają potężnej grubości warstwy skał osadowych wypełniające nierówności powierzchni. Z nimi związane jest występowanie surowców mineralnych. Według Szczepkowskiego w Pasłęku stwierdzono na znacznej głębokości istnienie pokładów soli kamiennej, o grubości ok. 100 m. Warstwy te to kolejne pokłady skał paleozoicznych, kambru, ordowiku i syluru, osiągające w obniżeniu podłoża miąższości przekraczające 1000 m. Na utworach tych spoczywają pokłady górnego permu, brakuje natomiast w większości dewonu i zupełnie karbonu. Stwierdzono również, że w warstwach paleozoicznych lub bezpośrednio na podłożu krystalicznym leży kompleks skał osadowych złożonych z utworów triasu, jury i kredy o łącznej grubości 700-1300 m. Jak wykazały wiercenia, strop kompleksu tych złóż pojawia się na głębokości 120-500 m. Na przykład wiercenia przeprowadzone w Olsztynie do głębokości poniżej 340 m osiągnęły utwory górnej kredy. Utwory geologiczne trzeciorzędowe o grubości ok. 100-300 m składają się z warstw oligocenu, miocenu i poliocenu. Występują one w obrębie niemal całego regionu, z wyjątkiem jego północno-wschodniej części, w której spoczywają bezpośrednio na utworach kredowych. Utwory trzeciorzędowe są pokryte warstwą utworów czwartorzędowych o grubości 100-200 m.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.