Search
Advertisement
Recent Post
 • Podłoże Mazur

  Podłoże Mazur

  Na kompleksie skał krystalicznych podłoża spoczywają potężnej grubości warstwy skał osadowych wypełniające nierówności powierzchni. Z nimi związane jest występowanie surowców mineralnych. Według Szczepkowskiego w Pasłęku stwierdzono na znacznej głębokości istnienie pokładów soli kamiennej, o grubości ok. 100 m. Warstwy te to kolejne pokłady skał paleozoicznych, kambru, ordowiku i syluru, osiągające w obniżeniu podłoża miąższości przekraczające …
 • Gdzie się zatrzymać za granicą

  Gdzie się zatrzymać za granicą

  Hotel, rodzina czy może jakieś gospodarstwo agroturystyczne ? Możliwości jest kilka i wszystko zależy od rodzaju wycieczki. Jeżeli decydujemy się na zakup wycieczki rodzinnej w biurze podróży to zakwaterowanie powinniśmy mieć już zagwarantowane i wliczone w cenę wycieczki. Jeżeli jednak decydujemy się na samodzielny wyjazd to należy pomyśleć o zakwaterowaniu. Możemy zatrzymać się u rodziny …
 • Chondromalacja – czym jest?

  Chondromalacja – czym jest?

  Słysząc o różnych schorzeniach stawów, można usłyszeć o chorobie, która nazywa się chondromalacja. Czym ona jest? W dosłownym tłumaczeniu oznacza to “rozmiękanie chrząstki”. Ten problem polega na stopniowym niszczeniu tkanki chrzęstnej, która znajduje się w stawie kolanowym. Jakie są przyczyny tego problemu? Jest ich kilka. Niektórzy cierpią na ten problem, ponieważ ich rzepka jest umiejscowiona …

Kotlina Kłodzka

KotrlinaSudety Wschodnie i Środkowe otaczają rozległą Kotlinę Kłodzką, zwaną tak od największego jej miasta Kłodzka, położonego w jej centrum. Ta największa w Sudetach kotlina powstała dzięki pęknięciom i ruchom ziemi w tym okresie, kiedy wynurzały się z dna morskiego Karpaty. Wtedy to otaczające kotlinę góry zostały podniesione ponad jej dno o około 500 m. Kształtem swoim kotlina jest zbliżona do trójkąta, którego podstawa znajduje się w północnej części, a wierzchołek skierowany jest na południe. Przez środek kotliny płynie, zgodnie z nachyleniem terenu w kierunku północnym, Nysa Kłodzka lewobrzeżny dopływ Odry. Wraz ze swoimi dopływami odwadnia ona kotlinę. Dno kotliny wznosi się od 350 m n.p.m. na północy do ok. 450 m n.p.m. na południu. Powierzchnia ta jest falista, urozmaicona łagodnymi wzniesieniami, rzadko porośnięta lasami. W Kotlinie Kłodzkiej przeważają pola uprawne i pastwiska. Miejscami na dnie kotliny, na urodzajnych, dobrze zagospodarowanych glebach uprawia się pszenicę i buraki cukrowe. Rzeka Nysa Kłodzka wraz ze swoimi dopływami wcina się coraz głębiej i odsłania skały podłoża. W takich wcięciach widoczne są utwory polodowcowe, a także żwiry i piaski naniesione przez rzeki w okresie przedlodowcowym.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.