Search
Advertisement
Recent Post
 • Rzeźba terenów Mazurskich i jego geneza

  Rzeźba terenów Mazurskich i jego geneza

  Rzeźba tej części kraju jest bardzo urozmaicona. Znajdziemy tu obszary wzniesień, równin i dolin, poprzerzynanych rzekami, struniakami i potokami różnej szerokości, o stosunkowo dużych spadach. Dominują jednak w krajobrazie jeziora, toteż teren ten jest nazywany „Krainą tysiąca jezior”. Występują tu również duże skupienia moren czołowych. Wzniesienia morenowe charakteryzują znaczne wysokości i strome zbocza. Najwyższe z …
 • Kupujemy bilety na wyjazd

  Kupujemy bilety na wyjazd

  Kiedy już zdecydujemy dokąd chcielibyśmy pojechać bądź też polecieć należy zakupić bądź zarezerwować bilety. Jest to ważne, szczególnie jeśli planujemy lot samolotem. Jeżeli zabierzemy się za to zbyt późno to może się okazać, że nie ma już wolnych biletów na dany lot. W ten sposób możemy stracić nie tylko wakacyjny wyjazd, ale także pieniądze wpłacone …
 • Czym tak naprawdę jest kajakarstwo?

  Czym tak naprawdę jest kajakarstwo?

  Kajakarstwo to dyscyplina o której na pewno każdy z was już słyszał. Jest to wodna dyscyplina, oczywiście sportowa, która dzieli się na kilka rodzajów. Niektóre z nich to kajakarstwo klasyczne, górskie oraz żeglarstwo krajowe. Poza tymi trzema głównymi rodzajami kajakarstwa jest jeszcze kilka mniejszych. W naszym kraju, za takowy początek kajakarstwa uważa się rok 1928, …

Kotlina Kłodzka

KotrlinaSudety Wschodnie i Środkowe otaczają rozległą Kotlinę Kłodzką, zwaną tak od największego jej miasta Kłodzka, położonego w jej centrum. Ta największa w Sudetach kotlina powstała dzięki pęknięciom i ruchom ziemi w tym okresie, kiedy wynurzały się z dna morskiego Karpaty. Wtedy to otaczające kotlinę góry zostały podniesione ponad jej dno o około 500 m. Kształtem swoim kotlina jest zbliżona do trójkąta, którego podstawa znajduje się w północnej części, a wierzchołek skierowany jest na południe. Przez środek kotliny płynie, zgodnie z nachyleniem terenu w kierunku północnym, Nysa Kłodzka lewobrzeżny dopływ Odry. Wraz ze swoimi dopływami odwadnia ona kotlinę. Dno kotliny wznosi się od 350 m n.p.m. na północy do ok. 450 m n.p.m. na południu. Powierzchnia ta jest falista, urozmaicona łagodnymi wzniesieniami, rzadko porośnięta lasami. W Kotlinie Kłodzkiej przeważają pola uprawne i pastwiska. Miejscami na dnie kotliny, na urodzajnych, dobrze zagospodarowanych glebach uprawia się pszenicę i buraki cukrowe. Rzeka Nysa Kłodzka wraz ze swoimi dopływami wcina się coraz głębiej i odsłania skały podłoża. W takich wcięciach widoczne są utwory polodowcowe, a także żwiry i piaski naniesione przez rzeki w okresie przedlodowcowym.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.