Search
Advertisement
Recent Post
 • Kalwaria

  Kalwaria

  Na uwagę zasługuje również Góra Kalwaria czy Srebrnej na południo-wschodzie. Jest to jednolity, mało urozmaicony, lekko falisty grzbiet, zrównany w starszym trzeciorzędzie, tj. około 50 min lat temu. Ponad tą falistą powierzchnią wznoszą się kopulaste szczyty, które poczynając od Przełęczy Srebrnej aż do najwyższego szczytu w tym paśmie — Wielkiej Sowy są coraz to wyższe. …
 • Kieszonkowe na wyjazd

  Kieszonkowe na wyjazd

  Wyjazd to nie tylko przyjemności, ale również wydatki. Trzeba się na to przygotować i zebrać odpowiednie środki. Ile pieniędzy będziemy potrzebować ? Trudno jednoznacznie określić. Wszystko zależy od tego ilu członków rodziny jedzie na wycieczkę, jakie są nasze potrzeby oraz ceny na miejscu wyjazdu. Jeżeli wybieramy się za granicę to wymiana walut na pewno będzie …
 • Kupujemy bilety na wyjazd

  Kupujemy bilety na wyjazd

  Kiedy już zdecydujemy dokąd chcielibyśmy pojechać bądź też polecieć należy zakupić bądź zarezerwować bilety. Jest to ważne, szczególnie jeśli planujemy lot samolotem. Jeżeli zabierzemy się za to zbyt późno to może się okazać, że nie ma już wolnych biletów na dany lot. W ten sposób możemy stracić nie tylko wakacyjny wyjazd, ale także pieniądze wpłacone …

Doliny Sudeckie

dolinyWody płynące ze stoków Snieżnika wyżłobiły wąskie doliny o stromych ścianach. Szczególnie piękna jest dolina rzeczki Wilczki ze wspaniałym wodospadem o wysokości do 27 m. Ośrodek wczasowy Międzygórze to dobry punkt do wędrówek po górach oraz na szczyty: Snieżnik i Igliczną i do leżącego poniżej wodospadu. Pasma górskie, otaczające Kotlinę Kłodzką od strony zachodniej i północnej, należą już do Sudetów Środkowych, bardzo zróżnicowanych pod względem budowy i ukształtowania. Góry Bystrzyckie i częściowo równoległe do nich Góry Orlickie wyznaczają — wraz z sąsiednimi Górami Stołowymi — zachodnią granicę Kotliny Kłodzkiej. Góry te ciągną się z południo-wschodu na północo-zachód wzdłuż rowu Nysy Kłodzkiej. Góry Orlickie, oddzielone od Gór Bystrzyckich do linami Bystrzycy Dusznickiej i Dzikiej Orlicy, leżą w większości na terenie Czechosłowacji. Do Polski należy tylko ich północno-wschodnia część ze szczytem Orlicą. Góry Bystrzyckie mają kształt podłużnego wału górskiego wyraźnie oddzielającego się od dna Kotliny Kłodzkiej. Lekko falista, krajobrazowo dosyć monotonna wierzchowina, czyli szczytowa powierzchnia tego wału, różni się swym wyglądem od zboczy, nachylonych dosyć stromo ku dnu kotliny. Góry Bystrzyckie zbudowane są ze starych skał metamorficznych, gnejsów i łupków łuszczykowych okresu kambryjskiego. Wśród tych łupków spotyka się soczewki kwarcu, a także skupienia przekrystalizowanych wapieni. W południowej części Gór Bystrzyckich, koło Gniewoszowa, znajduje się grota, zwana Solną Jamą, której długość wynosi ok. 40 m Również w południowej części leży najwyższe wzniesienie tych gór, szczyt Jagodna  górujący ponad Długopolem Zdrojem.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.