Search
Advertisement
Recent Post
 • Kupowanie pieluch dla dorosłych

  Kupowanie pieluch dla dorosłych

  Różnego rodzaju pieluchy dla dorosłych mogą być kupowane w aptekach i sklepach z akcesoriami higienicznymi. Trzeba przyznać, że cieszą się one ogromną popularnością i są bardzo często kupowane przez osoby dorosłe borykające się z problemem nietrzymania moczu.
 • Spływy kajakowe na Mazurach?

  Spływy kajakowe na Mazurach?

  Każdy kto pochodzi z terenów Mazur doskonale wie, iż spływy kajakowe na Mazurach to chleb powszedni. Dlaczego akurat chleb powszedni? Krótko, to właśnie na Mazurach jest najwięcej szlaków kajakowych, które każdy kajakarz powinien doskonale znać. Ja osobiście sam interesuje się kajakarstwem od blisko sześciu lat i powiem wam, że nie zapowiada się abym w niedalekiej …
 • Zamówienie leku na alergię

  Zamówienie leku na alergię

  Wiele osób zainteresowanych jest kupowaniem leków na alergię. Dzieje się tak dlatego, że alergia jest bardzo rozpowszechnioną chorobą z powodu tego, iż w obecnych czasach można wchodzić w kontakt z różnego rodzaju alergenami. Osoby chore na alergię mogą męczyć się z powodu alergii pokarmowych i skórnych oraz oddechowych.

Archive for the ‘Mazury’ Category

Wakacje na Mazurach

stoloweNasz kraj słynie z wspaniałych miejsc do wypoczynku na wakacje. Jednym z nich są właśnie bardzo popularne, modne i pożądane Mazury. Wakacje na Mazurach to naprawdę zdrowy wypoczynek, który warto wziąć pod uwagę. Jeśli potrzebujesz czegoś innego, w sieci jest masa ofert dzięki którym możesz dobrze spędzić tegoroczne wakacje. Jedyne co musisz zrobić to zasiąść do komputera, włączyć przeglądarkę i poszukać interesujących Cię ofert. Stron z ofertami wyjazdu na wakacje w sieci jest od zatrzęsienia, dzięki temu, każdy z was może swobodnie i szybko znaleźć odpowiednią a zarazem adekwatną do portfela ofertę wyjazdu na wakacje.

Zdrowy wypoczynek to podstawa i każdy z nas powinien go za wszelką cenę doświadczyć. Niektórzy bowiem myślą, iż wakacje kosztują bardzo dużo, owszem, są takie oferty wakacji, które są drogie lecz są to naprawdę wspaniałe a zarazem niezapomniane wakacje. Są również takie oferty na które spokojnie może sobie pozwolić ktoś kto nie posiada sporej gotówki. Przykładem osoby tego typu jestem chociażby ja. Co roku jeżdżę na wakacje. Bardzo często zdarzało się, iż nie miałem możliwości odłożenia sporej sumy na wakacje, wtedy wybierałem się chociażby nad jezioro, jest to tani sposób na zdrowy wypoczynek. Gwarantuję wam, że nie będziecie żałować, przecież nie trzeba co roku wyjeżdżać za granicę albo nad morze, prawda? Można choć jedne wakacje spędzić nad wodą w gronie najbliższych nam osób. Koniecznie zapoznaj się z ofertami wakacji i wypocznij w tym roku bo w pełni na to zasługujesz.

Podłoże Mazur

podlozeNa kompleksie skał krystalicznych podłoża spoczywają potężnej grubości warstwy skał osadowych wypełniające nierówności powierzchni. Z nimi związane jest występowanie surowców mineralnych. Według Szczepkowskiego w Pasłęku stwierdzono na znacznej głębokości istnienie pokładów soli kamiennej, o grubości ok. 100 m. Warstwy te to kolejne pokłady skał paleozoicznych, kambru, ordowiku i syluru, osiągające w obniżeniu podłoża miąższości przekraczające 1000 m. Na utworach tych spoczywają pokłady górnego permu, brakuje natomiast w większości dewonu i zupełnie karbonu. Stwierdzono również, że w warstwach paleozoicznych lub bezpośrednio na podłożu krystalicznym leży kompleks skał osadowych złożonych z utworów triasu, jury i kredy o łącznej grubości 700-1300 m. Jak wykazały wiercenia, strop kompleksu tych złóż pojawia się na głębokości 120-500 m. Na przykład wiercenia przeprowadzone w Olsztynie do głębokości poniżej 340 m osiągnęły utwory górnej kredy. Utwory geologiczne trzeciorzędowe o grubości ok. 100-300 m składają się z warstw oligocenu, miocenu i poliocenu. Występują one w obrębie niemal całego regionu, z wyjątkiem jego północno-wschodniej części, w której spoczywają bezpośrednio na utworach kredowych. Utwory trzeciorzędowe są pokryte warstwą utworów czwartorzędowych o grubości 100-200 m.

Budowa geologiczna

budowaZnajomość budowy geologicznej regionu ma duże znaczenie gospodarcze. Rzutuje bowiem na prawidłowość rozwiązywania szeregu problemów w zakresie gospodarki przestrzennej, pozwala też na zrozumienie genezy tutejszych ziem. W obrębie omawianego regionu najstarsze są utwory prekambryjskie budujące podłoże krystaliczne, podobne do tych, jakie spotyka się w Sudetach czy Tatrach Wysokich. Stropowe partie tych skał pod względem morfologicznym są mocno urozmaicone, tak na skłonach, jak i obniżeniu. Część środkowa Pojezierza składa się z około dziewięciu ciągów morenowych, skupionych w pasie o szerokości 50-70 km, powstałych w czasie kilku stadiów. W zachodniej części możemy wyróżnić kilka naście faz postojowych lodowca. Strefa ta posiada na ogół przebieg równoleżnikowy; graniczy z rozległymi obszarami sandrowymi na południu. Część północna, obejmująca Nizinę Staropruską, to rozległy płaski obszar pokryty iłami zastoiskowymi. Właściwe rzeki zaczęły się formować dopiero po ustąpieniu lądolodu. Spływ wód do morza utrudniały liczne przeszkody w postać równoleżnikowych pasm czołowomorenowych. Kształty rzek Pojezierza są charakterystyczne, gdyż zajmują rynny z istniejącymi jeszcze jeziorami bądź rynny po zanikłych jeziorach. Rzeki mają spadki zazwyczaj duże, a dno niekiedy kamieniste, brzegi zadrzewione i pokryte różnorodną roślinnością. Nadają one krajobrazowi szczególny i niepowtarzalny urok.

Rzeźba terenów Mazurskich i jego geneza

mazuryRzeźba tej części kraju jest bardzo urozmaicona. Znajdziemy tu obszary wzniesień, równin i dolin, poprzerzynanych rzekami, struniakami i potokami różnej szerokości, o stosunkowo dużych spadach. Dominują jednak w krajobrazie jeziora, toteż teren ten jest nazywany „Krainą tysiąca jezior”. Występują tu również duże skupienia moren czołowych. Wzniesienia morenowe charakteryzują znaczne wysokości i strome zbocza. Najwyższe z nich to: Dylewskie, położone w południowo-zachodniej części Pojezierza, oraz Góry Szeskie na północnym wschodzie. Na południu, w okolicach Nidzicy, wzniesienia dochodzą do 235 m, pomiędzy Biskupcem a Szczytnem do 216 m, wzgórza na wschód od Braniewa też do 216 m oraz Wzniesienia Elbląskie do 198 m n.p.m. Na obszarze Pojezierza spotykamy ponadto skupienia ozów, drumlin, sandrów oraz dolin. Ukształtowanie to powstało na skutek ruchu lądolodu skandynawskiego. W czasie odwrotu lądolód zatrzymywał się na krótszy czas w wielu miejscach, ponownie posuwał się naprzód i znowu cofał kilkakrotnie, zanim ostatecznie opuścił te tereny. Główny wynik lego postoju to wzgórza moreny czołowej. Mają one kształt wałów równoległych do czoła lodowca. Składają się z wytopionego z lodowca materiału skalnego, niesionego na powierzchni lub wewnątrz lodowca. Są to głównie żwir, glina, a także duża ilość głazów różnych rozmiarów i kształtów. Moreny powstały też w wyniku spiętrzania materiałów przez czoło oscylującego lodowca.